Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osir.net.pl

Adres artykułu: www.bip.osir.net.pl/artykuly/96

Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu z dnia 28.07.2020 r.