Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osir.net.pl

Adres artykułu: www.bip.osir.net.pl/artykuly/68

Zarządzenie nr 173 2019 w sprawie ustalenia cen za usługi użyteczności publicznej świadczone przez OSiR