Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osir.net.pl

Adres artykułu: www.bip.osir.net.pl/artykuly/48

Ogłoszenie wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 1

W dniu 10.07.2018 odbył się przetarg nieograniczony, ustny w drodze licytacji publicznej na wynajem lokalu o powierzchni 21,50 m2  zlokalizowanego w budynku OSiR I przy ul. Sienkiewicza 1 w Zawierciu, z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową.

Przetarg wygrała Pani Gabriela Głowania. 

 

Skany protokołu przetargu stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.