Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osir.net.pl

Adres artykułu: www.bip.osir.net.pl/artykuly/108

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Podtytuł: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dot. budowy tężni solankowej