Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osir.net.pl

Adres artykułu: www.bip.osir.net.pl/artykuly/105

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie OSiR.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie OSiR 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia Ośrodka o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: osir@osir.net.pl,
2. faksem, na nr (32) 67 243 37,
3. listownie na adres:

  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu
  ul. Moniuszki 10
  42-400 Zawiercie
 
Jednocześnie przypominamy, że z Ośrodkiem można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: osir@osir.net.pl,
2. faksem, tel.: (32) 67 243 37,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: ,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: (32) 67 243 37, (32) 67 223 32.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku Ośrodka zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.