Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osir.net.pl

Adres artykułu: www.bip.osir.net.pl/artykuly/104

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - ROBOTY BUDOWLANE

Podtytuł: Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną.