Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osir.net.pl

Adres artykułu: www.bip.osir.net.pl/artykuly/100

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021